Asiakascaset

Asiakascase 1

 

Perustilanne: Asiakasyrityksellä ei ole toimivaa taloushallinnon kontrollointijärjestelmää.

Ratkaisu: Trust Partnersin asiantuntija tekee yhtiöön budjetin ja budjettiseurantajärjestelmän.

Tulos: Taulukot jäävät yhtiön omaan haltuun ja yhtiö voi jatkossa tehdä valmiista mietityistä pohjista itse seurannan ilman lisäkustannuksia.

 

Asiakascase 2

 

Perustilanne: Asiakasyritykseen on laitettu pääomasijoittajalta oman pääoman ehtoista rahaa.

Haaste: Yhtiön pääsopimuskumppanin liiketoiminta muutetaan yhtäkkiä. Asiakasyritys joutuu suuntamaan toimintansa uudelleen.

Ratkaisu: Trust Partnersin asiantuntija kutsutaan talousjohtajaksi, joka osallistuu myöskin päivittäiseen toimintaan ja yhdessä hallituksen kanssa suuntaa toiminnan takaisin perusliiketoiminta-alueille.

Tulos: Yhtiölle neuvotellaan lisäkierros pääomasijoittajalta ja asiantuntija jää yhtiöön talous- ja hallintovastuulliseksi.

Asiakascase 3

 

Perustilanne: Asiakasyritys ajautunut rakennemuutosten kautta kassakriisiin.

Haaste: Yhtiön toimitusjohtajan aika ei riitä asioiden selvittämiseen.

Ratkaisu: Trust Partnersin asiantuntija tekee pitkän tähtäimen kassasuunnitelman ja kilpailuttaa pääkustannuserät sekä neuvottelee lainapaketit uusiksi.

Tulos: Yritys palautunut muutamassa kuukaudessa oikealle raiteelle takaisin. Asiantuntija tekee 1-2 pv kuukaudessa ulkoistettuna talousjohtajana raportit toimivalle johdolle, joka on pystynyt keskittymään varsinaisen liiketoiminnan ja myynnin kehittämiseen.

 

 

Asiakascase 4

 

Perustilanne: Asiakasyritys on ajautunut kassakriisiin.

Haaste: Yhtiön verovelat ovat nousseet hallitsemattomalle tasolle. Asiantuntija kutsutaan neuvottelemaan ulospääsytie.

Ratkaisu: Yhtiölle neuvotellaan pankkirahoitus, jolla pääosa veroveloista maksetaan pois. Loput yhtiön velat neuvotellaan maksuohjelmiltaan uusiksi vastaamaan muuttunutta kassaennustetta.

Tulos: Yrityksen toiminta jatkuu terveellä ja selkeällä vakaudella.