TUOTEPORTFOLIO
ASIAKASCASE

 

Kohderyhmä
Tuotannolliset yritykset Viestintäala
Palvelu
TMC (Turnaround management) eli yritysten terveyttäminen
Management by numbers
Taloudellinen raportointi
Taloudellinen Due Diligence
Tilannekatsaukset, joilla tutkitaan ovatko yrityksen strategiset tavoitteet, resurssit, toimintatavat ja mittarit  kytketty toisiinsa tehokkaasti
Ulkoistettu controller tai talousjohto
Yrityskaupat
Rahoitus
Liiketoimintasuunnitelman kiteyttäminen
Käytännön hallinnolliset ongelmaratkaisut
TMC (Turnaround management)
Management by numbers
Taloudellinen raportointi
Taloudellinen Due Diligence
Laskentajärjestelmät
Tuottavuuden kehittämisprojektit
Tilannekatsaukset, joilla tutkitaan ovatko yrityksen strategiset tavoitteet, resurssit, toimintatavat ja mittarit  kytketty toisiinsa tehokkaasti
Alan strateginen konsultointi
(markkinat, liiketoimintasuunnitelmat, myynnin kehittäminen)